Kalendář akcí

PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Nejbližší akce

Modlitby matek - maminek z Hnízdečka
Jablonné nad Orlicí
17.01.2019, od 18:00

Trochu o nás

Vize

Rafael je neziskový, dobrovolný a nezávislý spolek. Usiluje o vedení dětí a mládeže k tradičním hodnotám rodinného života a o rozvoj jejich osobností v rámci kulturních  a křesťanských tradic naší země. Pro tuto svou snahu chce získávat informace o správném formování dětí a mládeže.
Rafael usiluje o vybudování hřiště pro předškolní a školní děti a v další návaznosti o zřízení prostor pro vzdělávání zájemců v oblasti pedagogiky a výchovy dětí.

Členství

Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.

Činnost

Zapsaný spolek Rafael vznikl na sklonku roku 2005. Jeho zakládající členové si jsou vědomi, jak moc potřebné je sdílet své zkušeností a rozšiřovat své vědomosti v oblasti rodinného života, posilování vztahů mezi partnery a vnitřních vztahů v rodině vůbec. Chtějí nabízet podporu a pomoc dalším rodinám, jejich dětem, organizovaným skupinám, které s dětmi pracují a dětem z veřejnosti – zkrátka všem, kdo mají zájem žít v souladu s potřebami rodinného soužití a přitom využívat všeho dobrého, co už bylo vymyšleno, objeveno a uplatňováno našimi předchůdci.
Na počátku roku 2007 zapsaný spolek Rafael získal částku 20.000,-Kč z prostředků pardubického kraje na projekt „Na suchém dvoře“, který je zaměřen na terénní úpravy dvora a jeho odvodnění.
V polovičce roku 2007 jsme podali další tři žádosti o grant. Jedna nebyla úspěšně přijata, vyjádření k dalším bude známo koncem léta 2007.
Dlouhodobé stávající aktivity spolku Rafael vyžadují zázemí a podporu, které nacházejí právě v objektu fary v Jablonném nad Orlicí.
Spolek má dobré vztahy s římskokatolickou farností sv. Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí. Se souhlasem jejího správce Mgr. Pavla Pokorného v objektu využíváme jako Rafael hlavně malý sál, plně vybavenou kuchyň a sociální zázemí, které běžně slouží ubytovaným hostům farnosti.

Pravidelné akce

Pravidelné setkávání maminek a předškolních dětí se děje každý týden jedno dopoledne. Je pojmenováno „Hnízdečko“. Náplň setkání je sestavována z činností výtvarných, rukodělných a herních, je zapojován zpěv – jak známých písní, tak i nácvik písní nových. V části setkání se odehrává i společenské a v rámci možností i vzdělávací posezení maminek. V tu dobu se dětem věnují dobrovolní pomocníci.
Obyčejně na setkání dochází kolem pěti až sedmi maminek a deset až čtrnáct dětí.
Náklady spojené s provozem jsou hrazeny z dobrovolných příspěvků účastníků a z darů. 

„Na tom našem dvoře“

 Za mohutné podpory dobrovolníků členů i nečlenů Rafaela se 28.května 2006 uskutečnilo velké setkání pro rodiny a děti inspirované starobylou atmosférou dvora – „Na tom našem dvoře“. Účastníci mohli postupně projít šest úkolů, dílčí výsledky jim byly zapisovány do pamětního lístku. Po absolvování soutěží si každé dítě mohlo vybrat sladkou  nebo věcnou  (rukodělný výrobek) cenu. Návštěvníci dvorku se mohli osvěžit v malém občerstvení a pobavit se na skákací trampolíně, kterou laskavě zapůjčila jedna rodina členů sdružení. Akci navštívilo celkem asi pětašedesát dětí zhruba z 25 rodin. Věk soutěžících byl od tří do čtrnácti let, ty samostatnější děti přišly soutěžit sami bez rodičů..

Dětské hřiště

Na dosud nevyužívaném vnitřním dvoře objektu fary chce spolek Rafael vybudovat dětské hřiště pro předškolní děti a pro žáky nižších tříd základní školy. Sledujeme tím vytvoření  klidného místa pro bezpečné hry dětí, kde by mohly být rozvíjeny pozitivní vlastnosti a schopnosti  dětí už od jejich nejútlejšího věku – motorika, zdravá fantazie, tvořivost, chuť ke sportování, radost z pohybu,  učení se životu ve skupině vrstevníků.


Děti by hřiště využívaly jak během setkávání maminek, tak kdykoli pod dohledem rodičů. Využívání hřiště i dalším subjektům, které pracují s malými dětmi a s dětmi prvního stupně základní školy – to ale pod podmínkou stálé přítomnosti odpovědné dospělé osoby, která na skupinu dětí bude dohlížet a ponese za ni odpovědnost.


 Naše snaha vzešla ze skutečnosti, že stávající dětská hřiště, která se v našem městě nalézají, svou kapacitou a provedením nezajišťují ani pohodlí, ani bezpečnost těch, kdo je využívají. Jedná se o hřiště nehlídaná a nechráněná, volně přístupná drobnému zvířectvu, občas slouží jako terč vandalům k poškozování a znečišťování.


Dvůr je svou dispozicí přirozeně uzavřený, umožňuje přímý vstup z městského chodníku a po příslušných úpravách bude snadné zajistit jeho bezpečné oddělení od ostatních  (provozních) prostor objektu. Menšími opravami a úpravami docílíme zamezení přístupu drobných zvířat. Součástí našeho záměru je i vybudování sociálního zařízení (WC, umývadla, prostor k opatření kojenců, úklidová místnost) a to v prostoru bývalé maštale, která se nachází v suterénu objektu a umožňuje ze dvoru přímý vstup.

Jak šly práce za sebou a jak dále budou následovat

V roce 2006 jsme přistoupili k vyklizení dvoru od suti a zbytků, jež zde byly uloženy po částečné rekonstrukci objektu, srovnali jsme nejhorší terénní nerovnosti a uskladnili jsme zde uložený použitelný materiál na jiných místech.


 V tomtéž roce farnost ze získaných prostředků na rekonstrukci a údržbu památek provedla obnovu původního vchodu do dvora pro pěší a rovněž zrekonstruování vchodu do bývalé maštale. Tyto činnosti představovaly probourání zazděného otvoru, odhalení a opravu původních pískovcových veřejí, instalaci poškozených kamenných částí a vsazení dřevěných zárubní a dveří.


Další fází úprav, které hodlá provést náš spolek, bude položení drenážních potrubí pro zajištění dostatečného odvádění dešťové vody a nežádoucí vlhkosti z otevřené části dvora, s tím souvisejících terénních úprav – srovnání plochy do roviny a navezení propustné vrstvy.
S vlastním budováním hřiště – atrakcí pro děti – budeme pokračovat postupně v tom pořádku, jak se nám bude dařit shromažďovat potřebné finance. I když už existují první náčrty a studie atrakcí a jejich umístění, je jejich konečný počet a podoba stále otevřená.
Přebudování bývalé maštale na sociální zařízení připravujeme na přelom roku 2008 a 2009.


Při realizaci první etapy i v následujících etapách počítáme s vlastním zapojením přeměňování dvoru na hřiště – začišťováním terénu po práci techniky, při rozprostírání propustné vrstvy, navážení hlíny, opravami drobných poškození fasády, ke nimž při pracích může dojít atp.

 

Rafael
Trochu o nás
Kontakt
Prosba

Odkazy

Křestanský web

http://www.katolik.cz

Víra na internetu

http://www.vira.cz

Česká biskupská konference

http://www.cirkev.cz

Mládež našeho vikariátu

http://mladezzamberk.webnode.cz/
Webing.cz - webhosting, webdesign Infotip.cz - informaèní a vyhledávací server
Copyright © 2014 - 2019 Římskokatolická farnost Jablonné nad Orlicí